Aktuln projekty Management staveb Projektov pprava Supervize staveb Dozory staveb Rizikov management Poradenstv Vae kariera

VAE KARIRA

Vzhledem k rostoucmu potu zakzek a jejich rozsahu hledme zkuen pracovnky pro vkon technickho dozoru ( Supervizora staveb ) se stavebnm vzdlnm, odpovdajc prax, autorizac, pro dlouhodobou spoluprci. Preferujeme pozemn stavby, znalost norem, asovho plnovn projekt, znalost cen stavebnch prac rozpotovn, cenotvorby, vkazy vmr, technologi, controlingu kvality a jakosti stavebnch prac, problematiky TZB, porn ochrany, bezpenosti prce, zakldn staveb, provdn monolitickch betonovch konstrukc, znalost stavebn fyziky, akustiky, aplikace tepelnch izolac, znalost technologie stench pl᚝, izolac staveb apod. Samostatn nadstandardn hodnocen - prce na L. Praxe v pozici zen staveb, technickho dozoru podmnkou.

Psemn nabdky zaslejte prosm na n email viz kontakty nebo dotazy.

SUPERVIZE staveb - Ing. Milan Dobeka, Jinsk 168, 742 58 Pbor